تبلیغات
نوشته های یک پسر شاد - مورینیو می خواهد مستقل باشد

نوشته های یک پسر شاد

مورینیو می خواهد مستقل باشد

سه شنبه 21 اسفند 1386

خوزه مورینیو در مذاکرات پنهانی خود با رامون کالدرون اعلام کرده است که در صورتی به رئال می اید که تمام اختیارات را در خرید بازیکنان بر عهده داشته باشد.

این یعنی اینکه مورینیو از همان اغاز مخالفت خود را با دخالتهای میاتوویچ در امر خرید بازیکنان اعلام کرده است.

این هشدار مورینیو شامل حال انخل پرتغال مدیر فنی باشگاه نیز می شود[ سه شنبه 21 اسفند 1386 - 04:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| پویا ] [فوتبال , ] [+]